Probeer het ook!

Privacy Policy

Praktijk Michail gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk Michail deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Praktijk Michail bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk Michail houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk Michail vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk Michail informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk Michail informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk Michail informeert patiënten indien Praktijk Michail bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.