Vrijblijvend consult?

Macs-lift

In de loop der jaren begint de zwaartekracht zijn uitwerking te vertonen op de gelaatstrekken en ontstaan er een aantal verouderingsverschijnselen. Deze worden veroorzaakt doordat de elasticiteit van de huid en het eronder liggende steunweefsel afnemen. De huid wordt bovendien droger, dunner en vertoont steeds meer rimpels.
Het verouderingsproces kan versneld worden door factoren als intensieve en langdurige blootstelling aan de zon, roken en stress.
De huid verslapt, de kaaklijn verliest haar rechte contour en er vormen zich lijnen tussen neus en mond.
De huid ter hoogte van de hals verslapt eveneens en er kunnen zich hier ook huidplooien vormen. Een macslift kan dit verouderingsproces niet stoppen maar zet de klok wel een tijdje terug.
Het is belangrijk te weten dat een macslift niet verhindert dat de huid verder gaat verslappen met de leeftijd. Het effect ervan is echter wel voor het leven.
Het verslappen en doorhangen van de huid van gelaat en hals kan enkel verholpen worden door chirurgie. Een macslift is aangewezen bij het ontstaan van wangzakjes, het doorhangen van de onderkin en hals, het doorzakken van de wangen met ontstaan van naso-labiale plooien.

Een”MACS-lift” (Minimal Access Cranial Suspension), wat betekent “naar boven ophangen van de doorgezakte weefsels via een minimale toegangsweg”, is een revolutionaire techniek voor gelaatsverjonging.

De bedoeling is om door middel van een chirurgische interventie een harmonische en natuurlijke verjonging van de gelaatstrekken te verkrijgen. Waar de klassieke facelift soms onnatuurlijke en te ingrijpende veranderingen met zich meebrengt, is de MACS-lift enerzijds minder ingrijpend en hebben de resultaten anderzijds een natuurlijk uitzicht. Vroeger betekende dit een zeer ingrijpende behandeling onder algemene verdoving, waarvoor pas gekozen werd indien de huidverslapping vrij uitgesproken was.

Met de macslift worden bijna alle nadelen van de klassieke facelift vermeden. De macslift, laat ons toe een even goede en even duurzame correctie van de gelaatstrekken te verkrijgen met een veel beperktere snede en losmaking van de huid.
Vaak wordt hierbij gelijktijdig het vet van de onderkin weggehaald door een microcanulaire liposuctie.

Het resultaat is een mooi afgelijnde onderkaak, een strakkere hals, en verstrijking van de plooien naast de neus
(de “naso-labiale plooi “).

Bij een macslift wordt d.m.v. een sneetje voor het oor de huid losgemaakt van het onderhuidse bind- en spierweefsel (SMAS). De SMAS, die veel meer gewicht heeft dan de huid zelf, bepaalt grotendeels de uitwendig zichtbare verslapping. Door de SMAS gedeeltelijk vrij te maken en aan te trekken in de richting van het oor en haargrens, zal de huid er veel strakker uit zien. Na het straktrekken van de SMAS wordt de hoeveelheid overtollige SMAS en huid weggesneden en de huid spanningsloos gehecht. Dat laatste is belangrijk om een onzichtbaar litteken te krijgen.

De macslift gebeurt onder plaatselijke verdoving (in combinatie met een roesje). Zo wordt de behandeling op een rustige en aangename manier ervaren.

De ingreep duurt naargelang de uitgebreidheid twee tot twee en half uur. Tenslotte wordt de ingreep afgerond met een reiniging van het gelaat en het aanbrengen van een bandage.

Na 2 à 3 weken is het resultaat van de ingreep duidelijk zichtbaar maar is het genezingsproces nog niet volledig ten einde. Na minstens 2 à 3 maanden is het definitieve resultaat zichbaar. Een macslift kan het verouderingsproces niet stoppen maar zet de klok wel een tijdje terug. Het is tevens belangrijk te weten dat een macslift niet verhindert dat de huid verder gaat verslappen met de leeftijd. Het effect ervan is echter wel voor het leven. Na 10 jaar zal u er immers nog altijd jonger uitzien dan wanneer u nooit een macslift zou hebben gehad.